Over ons

Een collectief bewustzijn voor kinderleed 

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 180 duizend kinderen mishandeld of misbruikt. Elke week overlijdt in Nederland een kind aan de gevolgen van mishandeling. Sommige kinderen moeten 125 dagen wachten op hulp. Stichting 5 Speciale Minuten baseert zich op gegevens van onder meer het ministerie van Justitie en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 

De Stichting 5 Speciale Minuten is ontstaan vanuit het succes van de column 5 Speciale Minuten – december 2006 op de site van KnowVision. De column riep op tot een collectief bewustzijn voor kinderleed.

Naarmate steeds meer mensen de column lazen en deelden, werd ook duidelijk hoe de tekst mensen inhoudelijk deed ontwaken richting deze haast vergeten groep kinderen die in eigen straat of om de hoek kunnen leven. 

Steeds meer mensen werden het erover eens dat er iets moest gebeuren om kinderen te beschermen en dat kinderleed op de politieke agenda moet staan.  

En het werkt!  

De stichting schudt wakker, charmant. 

Oprichtster Mary-Rose Kolkman blies op 1 oktober 2014 de stichting het leven in en bedacht een unieke verschijning: de kledingdracht van alle vrijwilligers werden tijdens de campagnedagen 200 jaar teruggebracht om daarmee aan te geven dat er in 200 jaar zo weinig veranderd is voor deze kinderen. 

Deze unieke verschijning heeft een charmante pulltechniek die alom geprezen wordt. 

Sinds de tot stand komen van de stichting hebben diverse vrijwilligers en donateurs bijgedragen vóór, tijdens en na campagnedagen. 

Tevens helpt de stichting kinderen die het slachtoffer zijn geweest van lichamelijk, geestelijk, seksueel en/of emotioneel geweld door hun unieke wensen waardoor zij kunnen helen te honoreren, wanneer zij daarmee bij geen enkele andere instantie terecht kunnen.